ekologicky dostupné teplo

Jak vybírat kotel?

Kotel se zásobníkem

Pokud požadujete pohodlí a automatický provoz. Při vytápění velmi vhodnou volbou je koupit automatický kotel se zásobníkem pro ekologické spalování tuhých paliv.  Charakteristickým znakem těchto kotlů je dávkováni přesného množství paliva, potřebného k dosažení požadované teploty vody.  Proudění vzduchu rovněž probíhat automaticky, hodnota emisí při tomto typu hoření je velmi ekologicky šetrná k životnímu prostředí.  Sestava automatického kotle obsahuje el. řidíci jednotku, ventilátor,  zásobník na  palivo a podavač se šnekovým motorem.

Provoz kotle, tzn. dávkováni paliva  je většinou jednou za (3-14 dní), spočivá v naplnění zásobníku palivem. Kontejner paliva (zásobník) může být umístěn na levé nebo pravé straně kotle (v závislosti na vašich definici vašich potřeb). Na kotel se díváme vždy ze předu,tedy ze strany abychom měli el. řízení před sebou. Kotel se zásobníkem, je podle našeho názoru nejlepším zdrojem tepla v domě. Cenově velmi výhodným na provoz a také velmi výhodná cenová dostupnost požitých typů tuhých paliv.

Výběr kotle dle výkonu

Nejprve musíte určit výkon kotle, který bude potřebný k vytápění vašich prostor.

Tradičně standardní výška obytných místností v obytné budově je cca 2,60 m. Následujicí tabulka ukazuje poměr ,výkonu kotle na metr čtvereční vytápěné plochy,při zachování standardní výšky místnosti.

Výkon[kW] Plocha[m²]
10    85
14   120
16   135
20   170
23   200
25   220
28   245
34   300
45   400

Příklad:

Dům o rozměrech 8 × 10m má dvě poschodí, které chcete vytápět:

2 × ( 8×10 ) = 160 metrů čtverečních.

Takže byste měli zvolit kotel s kapacitou cca 20 kW.

Vzorec pro výpočet výkonu kotle

Základní  palivo pro kotel je zpravidla uhlí nebo koks. Při opalování náhradního paliva s nižší kalorickou hodnotou, jako je třeba dřevo, dosahuje výkon kotle nižší hodnoty. Proto byste měli vždy věnovat pozornost tomu, pro jaké palivo je uveden jmenovitý výkon.

Výše uvedená tabulka se týká starších domů. Pokud poživáte moderní topný systém s menší potřebou kapacity  otopné vody v potrubí a budova je dobře izolovaná, můžete si vybrat kotel, dle výkonu jeden stupeň nižší. Tato doporučení, pokud jde o výkon kotle již zahrnují ohřev teplé užitkové vody.

Pro výpočet hodnoty vytápěných prostor se nezapočitavá velikost snadno větraných místností jako jsou např.  garáž  anebo suterén. To z důvodu předimenzování vypočetné hodnoty výkonu kotle. Doporučená hodnota otopné vody je 60-85 °C

Kotle nové generace

Nejmodernější technologii spalování pevných paliv představují tzv. automatické kotle termo-tech společnosti Kovolux, což jsou kotle se samočinnou dodávkou paliva do topeniště. Určeny jsou především pro paliva o velikosti do 3 cm, tedy uhlí zrnitosti ořech2 a pelet. Značná automatizace provozu umožňuje vysoký komfort vytápění blížící se vytápění plynem. Možnost několikadenního nepřetržitého topení podstatně zvyšuje tepelnou pohodu ve vytápěném objektu, který není vystaven periodickému ohřívání a opětovnému vychládání. Ceny automatických kotlů jsou řádově více než trojnásobné oproti obyčejným litinovým a ocelovým kotlům, jejich reálná účinnost však v celém režimu spalování (regulovatelný rozsah výkonů 30-100 %) u většiny výrobků přesahuje 80%, nejmodernější peletové dosahují provozní účinnost na hranici 90%. Návratnost investice se tedy počítá na 2-3 topné sezóny.Emisně několikanásobně podkračují limity pro kotle třídy 3 a většina současných „automatů“ bez problémů již nyní splňuje technické požadavky, které by měly platit pro kotle na tuhá paliva po roce 2014.

Pokud shrneme výše uvedená fakta, je jasné, že stávající stav domácích kotelen na pevná paliva je neutěšený. Navíc i zběžně sečtělému pozorovateli je jasné, že v současné nestabilní politické situaci ve světě bude stejně nestabilní cena plynu a elektřiny, takže i po případném výrazném zdražení (či ekologickém zdanění) uhlí bude toto palivo v dohledné době nejlevnějším a pro sociálně slabší nejpřístupnějším. Případné tvrdé sankce za neplnění emisních limitů v budoucnu povedou spíše než k nápravě k vyhrocení sociální situace v ekonomicky slabších regionech. K řešení (nikoliv vyřešení) tohoto problému by zajisté pomohl citlivý přístup a podpora všech moderních technologií, které by minimalizovaly negativní dopad vytápění domácností na životní prostředí.