ekologicky dostupné teplo

EkoScroll BETA

  Automatický kotel na dřevní peletky
  5. emisní třída
  automatické zapalování a vyhasínání hořáku
  možnost připojení externího zásobníku až pro 4 tuny paliva
  účinnost až 93,9 %
  nízká spotřeba el. energie ( 14 kW – 23 W, 18 kW – 28 W, 25 kW – 33 W )
  nízká spotřeba paliva ( 14 kW – 3,2 kg/hod, 18 kW – 4,11 kg/hod, 25 kW – 5,5 kg/hod )
  jednoduchá konstrukce kotle a hořáku
  velkokapacitní zásobník pelet o objemu 325 litrů
  široká výkonová řada: 4,2-14 kW, 5,4-18 kW, 7,5-25 kW , 8,4-28 kW, 11,1-37 kW, 14,9-49,9 kW, 16,8-56 kW
  automatické odpopelnění a poloautomatické čištění výměníku
  snadné čištění výměníku kotle a hořáku
  automatická modulace výkonu hořáku
  certifikováno v SZU Brno
  třída energetické účinnosti: A+
Kotle zařazené v programu kotlíkových dotací
14kW SVT21411
18kW SVT21412
25kW SVT21413
28kW SVT21414
37kW SVT21415
Těleso kotle:
Těleso výměníku kotle má osvědčenou konstrukci se svislými deskovými výměníky, které jsou vyrobeny z 5 mm silného kotlového plechu P265GH. Výhodou svislých výměníků jsou minimální nároky na čištění. Svislé výměníky se nezanáší jako vodorovné a díky tomu mají větší účinnost a delší životnost. Originální konstrukční řešení kotle, použitý kvalitní materiál a ochrana spalovací komory žárobetonovými deskami zajišťují dlouholetou životnost kotle. Díky nadstandardně dlouhé spalinové cestě a kvalitnímu hořáku dosahují kotle BETA účinnosti až 93,9 %.

Hořáky a řídící jednotky:

Do kotlů BETA instalujeme hořák s funkcí automatického zapalování a vyhasínání. Tento hořák má otočnou spalovací komorou, která dokáže spalovat i pelety horší kvality s větší popelnatostí. Řídící jednotka PLUM ECOMAX 850P plynule moduluje výkon kotle díky režimu FUZZY LOGIC.

Popis práce kotle:

Ve velkokapacitním zásobníku paliva o objemu 325 litrů je zabudovaný podavač paliva, který dávkuje palivo do hořáku kotle. Řídící jednotka automaticky snižuje výkon hořáku v závislosti na teplotě vody ve výměníku kotle a na základě komunikace s prostorovým termostatem automaticky vyhasíná a opětovně zapaluje hořák. V případě použití wi-fi modulu je možné kotel kontrolovat a ovládat přes internet.

Kotel pracuje s minimálním příkonem elektrické energie a s minimální spotřebou paliva. Elektrický příkon a spotřebu paliva naleznete v technických datech.

Tyto automatické kotle vyrábíme ve výkonové řadě 14, 18, 25, 28, 37, 49 a 56 kW.