ekologicky dostupné teplo

Kotel ORLIK

  • 5. emisní třída
  • kotel na:
    • hnědé uhlí
    • černé uhlí
    • pelety
ORLÍK kotel na uhlí a pelety – 5. EMISNÍ TŘÍDA
Výkon (kW) 18 kW 20 kW 25 kW 30 kW
Cena bez DPH
Cena s DPH 15 %
Cena s DPH 21 %

Cena s 15 % DPH v případě montáže naší firmou.

Popis a rozměry kotle

Specifikace Jednotka Údaje
Typ kotle ORLIK 12 ORLIK 18 ORLIK 20 ORLIK 25 ORLIK 30
Jmenovitý tepelný příkon pro uhlí kW 12 18 22 25 28
Rozsah tepelných příkonů pro uhlí kW 3,6 – 12 5,4 – 18 6,6 – 22 7,5 – 25 8,1 – 28
Ohřívací povrch kotle m2 1.3 1,8 2,2 2,5 2,9
Vodní objem kotle l 55 62 77 83 88
Vodní objem kotle m2 do 120 do 180 do 220 do 250 do 280
Třída kotle podle PN – EN 303 – 5:2012 5 5 5 5 5
Účinnost (černé uhlí) % 92,2 89,6 90,7 90,67 90,1
Účinnost (Hnědé uhlí) % 91,3 91,3 89,2 89,2 91,8
Účinnost (pelety) % Netýká se 90,4 91,6 89,6 91,2
Objem komory zásobníku dm3 132 216 232 260 282
Stáložárnost při jmenovitém výkonu;min (černé uhlí) h 57; 174 51; 180 55,6;195 68;189 43; 152
Stáložárnost při jmenovitém výkonu;min (hnědé uhlí) h 44; 151 48; 171 42;147 41,5;150 41; 141
Stáložárnost při jmenovitém výkonu;min (pelety) h Netýká se 26; 89 28;94 30;114 22;74
Maximální pracovní teplota (napájecí vody) °C 80
Minimální pracovní teplota (vratné vody) °C 55
Teplota spalin Jmenovitý příkon °C 173,2 – 183,6
Minimální příkon °C 94,1 – 118
Maximální přípustný pracovní tlak MPa 0,25
Zkušební tlak MPa 0,5
Požadovaný tah spalin mbar 0,24 0,18 0,22 0,24 0,25
Odpory průtoku spalin (10K) mbar 2,2 – 4,0
Minimální průřez komínového otvoru cm2 142 158 215 244 274
Minimální výška komínu m 6 6 7 7 8
Průměr kouřovodu ø mm 158 158 158 158 158
Hmotnost kotle (+/- 5 %) kg 325 385 425 444 486
Průměr nátrubku napájení a vratné vody G 1 1/2 „ 1 1/2 „ 1 1/2 „ 1 1/2 „ 1 1/2 „
Průměr vypouštěcího nátrubku G 1/2 „ 1/2 „ 1/2 „ 1/2 „ 1/2 „
Napájení: V/Hz ~230 V / 50 Hz / 6,3 A
Odběr příkonu Jmenovitý příkon W 250 250 250 250 250
Minimální příkon W 250 250 250 250 250
Spotřeba energie v době hlídání W 11 11 11 11 11
Emise hluku dB 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5
A mm 798 798 798 798 862
B mm 1063 1063 1063 1063 1127
C mm 415 415 295 295 295
D mm 947 1147 1247 1317 1317
E mm 657 857 957 1027 1027
F mm 158 158 158 158 158
G mm 1116 1116 1116 1116 1116
H mm 1140 1345 1445 1515 1515
I mm 260 260 260 260 260
J mm 103 103 103 103 103
K mm 465 465 465 465 465

*** Uvedené velikosti topných ploch jsou orientačními velikostmi při výběru typu kotle. Každý uživatel musí zvolit kotel ústředního topení pro vlastní potřebu budovy se zohledněním: druhu instalace, součinitele prostupu stěn budovy, zateplení a pod. Výrobce není zodpovědný za špatně zvolený kotel pro danou budovu.