ekologicky dostupné teplo

Pyrolux 15A

  • český výrobce
  • 5. emisní třída
  • Výkon kotle 14,5 – 22 KW
  • Účinnost až 89 %
  • Kotlové těleso z kotlářského plechu 5 mm
  • Žáruvzdorný spalovací prostor do 1400°C
  • Velká přikládací komora
  • Garanční paliva: dřevo, dřevní odpad, štěpky, dřevní špalíky, biomasa

Kotel zařazený v programu kotlíkových dotací

PYROLUX 15A SVT8416

 

Kotel PYROLUX  – 5. EMISNÍ TŘÍDA
Typ 15A
Cena bez DPH 78 500 Kč
Cena s DPH 15 % 90 275 Kč
Cena s DPH 21 % 94 985 Kč

Cena s 15 % DPH v případě montáže naší firmou.

Popis kotle 

 

Kotel PYROLUX 15A je určen pro úsporné a ekologicky šetrné vytápění rodinných domků, bytových jednotek, dílen a obdobných objektů. 

Spalování kotle PYROLUX 15A

Kotel má schopnost pálit i vlhčí paliva.Tento kotel se od původního kotle Horal liší přidáním žárnice ve dně kotle, čímž bylo docíleno dokonalejšího spalování a vyšší účinnosti. Spalování probíhá při teplotě 1000 – 1 400 ºC.

 

 

Parametry kotle PYROLUX 15A

Jmenovitý tepelný výkon (JTV)

16 kW

Maximální tepelný příkon

27 kW

Nejmenší tepelný výkon

17 kW

Účinnost při JVT

89 %

Rozsah tepelné regulace

30 – 95 °C

Průměrná teplota spalin při JTV

150 °C

 Teplota spalin pro regulační rozsah

 130-170 °C

Minimální tah komína

0,08 mbar

Výška x šířka x hloubka kotle

830 x 505 x 891 mm 145 mm

Výška po střed  odtahového hrdla

648 ± 5 mm

Průměr odtahového hrdla

145 mm

Zaručené palivo

dřevo, dřevní odpad

Maximální provozní přetlak vody

2,5 bar

Vodní objem kotlového tělesa

55 l

Hmotnost

230 kg

Objem spalovacího prostoru / velikost (v x š x h)

64 lt. (dm3) 0,45 x 0,4 x 0,36 m

Spalovací komora

přetlaková

Připojení na systém

G2″

Ohřev

přímým plamenem z odhořívajících plynů

Řízení kotle

plynulé

Pomocný příkon

18 W

Přívodní napětí

230 V / 50 Hz /6 A

Třída kotle

5. třída

Doba hoření pro zaručené palivo

cca 4 – 6 hod.

Minimální teplota vratné vody v primárním okruhu

55 °C