ekologicky dostupné teplo

Kotel PELL DUO +

 • 5. emisní třída
 • kotel na:
  • dřevní pelety
Kotle zařazené v programu kotlíkových dotací

14kW SVT23593
18kW SVT23594
22kW SVT23595
28kW SVT23596

Popis a rozměry kotle

 1. Těleso kotle.
 2. Dvířka hořáku.
 3. Čistící dvířka.
 4. Řídící jednotka.
 5. Vypínač napájení.
 6. Podavač.
 7. Převodový motor.
 8. Čistící otvor zásobníku.
 9. Prachové síto.
 10. Klapa zásobníku paliva.
 11. Zásobník paliva.
 12. Nátrubek napájení vodou.
 13. Nátrubek vratné vody.
 14. Vypouštěcí nátrubek.
 15. Kouřovod.
 16. Peletový hořák.
 17. Pružná trubice podavače.
 18. Tepelná izolace kotle.
 19. Horní čistící otvor.
 20. Spodní čistící otvor.
 21. Izolace vzduchová, popelová.
 22. Zásuvka na popel.
 23. Svislé vířící zařízení.
 24. Vodorovné vířící zařízení
  Jednotka Údaje
Typ kotle PELL DUO + 14 18 22 28
Jmenovitý tepelný příkon kW 14 18 22 28
Rozsah tepelných příkonů kW 4,2-14 5,4 – 18 6,6 – 22 8,4 – 28
Ohřívací povrch kotle m2 1.6 2,1 2,4 2,9
Vodní objem kotle l 50 63 70 80
Vodní objem kotle m2 do 140 do 180 do 220 do 280
Třída kotle podle PN – EN 303 – 5:2012 5 5 5 5
Účinnost % 91,6 91 90,8 90,8
Objem komory zásobníku dm3 90 140 170 200
Stáložárnost h 41 48 49 45
Maximální pracovní teplota (napájecí vody) °C 85
Minimální pracovní teplota (vratné vody) °C 55
Maximální přípustný pracovní tlak MPa 0,15
Zkušební tlak MPa 0,3
Požadovaný tah spalin mbar 0,25 0,25 0,27 0,29
Palivo Dřevní pelety průměr 6 – 8 mm
Minimální průřez komínového otvoru cm2 147 190 215 273
Minimální výška komínu m 6 6 7 7
Průměr kouřovodu ø mm 128 158 158 178
Hmotnost kotle (+/- 5 %) kg 235 353 383 414
Průměr nátrubku napájení a vratné vody G 1 1/2 „ 1 1/2 „ 1 1/2 „ 1 1/2 „
Průměr vypouštěcího nátrubku G 1/2 „ 1/2 „ 1/2 „ 1/2 „
Napájení: V/Hz ~230 V / 50 Hz / 6,3 A
A mm 774 774 774 774
B mm 1170 1170 1170 1170
C mm 202 202 202 202
D mm 895 1068 1162 1262
E mm 636 779 873 953
F mm 128 158 158 178
G mm 1015 925 925 825
H mm 946 1119 1213 1313
I mm 86 86 86 86
J mm 130 130 130 130
K mm 460 460 460 460
L mm 1101 1038 1132 1232

*** Uvedené velikosti topných ploch jsou orientačními velikostmi při výběru typu kotle. Každý uživatel musí zvolit kotel ústředního topení pro vlastní potřebu budovy se zohledněním: druhu instalace, součinitele prostupu stěn budovy, zateplení a pod. Výrobce není zodpovědný za špatně zvolený kotel pro danou budovu.