ekologicky dostupné teplo

Kotel PELL DUO +

 • 5. emisní třída
 • kotel na:
  • dřevní pelety
Kotle zařazené v programu kotlíkových dotací

14kW SVT23593
18kW SVT23594
22kW SVT23595
28kW SVT23596

PELL DUO + /kotel na dřevní pelety – 5. EMISNÍ TŘÍDA
Výkon (kW)14 kW18 kW22 kW28 kW
Cena bez DPH51 220 Kč61 700 Kč63 900 Kč66 200 Kč
Cena s DPH 15 %58 903 Kč70 955 Kč73 485 Kč76 130 Kč
Cena s DPH 21 %61 976 Kč74 657 Kč77 319 Kč80 102 Kč

Cena s 15 % DPH v případě montáže naší firmou.

Popis a rozměry kotle

 1. Těleso kotle.
 2. Dvířka hořáku.
 3. Čistící dvířka.
 4. Řídící jednotka.
 5. Vypínač napájení.
 6. Podavač.
 7. Převodový motor.
 8. Čistící otvor zásobníku.
 9. Prachové síto.
 10. Klapa zásobníku paliva.
 11. Zásobník paliva.
 12. Nátrubek napájení vodou.
 13. Nátrubek vratné vody.
 14. Vypouštěcí nátrubek.
 15. Kouřovod.
 16. Peletový hořák.
 17. Pružná trubice podavače.
 18. Tepelná izolace kotle.
 19. Horní čistící otvor.
 20. Spodní čistící otvor.
 21. Izolace vzduchová, popelová.
 22. Zásuvka na popel.
 23. Svislé vířící zařízení.
 24. Vodorovné vířící zařízení
 JednotkaÚdaje
Typ kotle PELL DUO +14182228
Jmenovitý tepelný příkonkW14182228
Rozsah tepelných příkonůkW4,2-145,4 – 186,6 – 228,4 – 28
Ohřívací povrch kotlem21.62,12,42,9
Vodní objem kotlel50637080
Vodní objem kotlem2do 140do 180do 220do 280
Třída kotle podle PN – EN 303 – 5:20125555
Účinnost%91,69190,890,8
Objem komory zásobníkudm390140170200
Stáložárnosth41484945
Maximální pracovní teplota (napájecí vody)°C85
Minimální pracovní teplota (vratné vody)°C55
Maximální přípustný pracovní tlakMPa0,15
Zkušební tlakMPa0,3
Požadovaný tah spalinmbar0,250,250,270,29
PalivoDřevní peletyprůměr 6 – 8 mm
Minimální průřez komínového otvorucm2147190215273
Minimální výška komínum6677
Průměr kouřovodu ømm128158158178
Hmotnost kotle (+/- 5 %)kg235353383414
Průměr nátrubku napájení a vratné vodyG1 1/2 “1 1/2 “1 1/2 “1 1/2 “
Průměr vypouštěcího nátrubkuG1/2 “1/2 “1/2 “1/2 “
Napájení:V/Hz~230 V / 50 Hz / 6,3 A
Amm774774774774
Bmm1170117011701170
Cmm202202202202
Dmm895106811621262
Emm636779873953
Fmm128158158178
Gmm1015925925825
Hmm946111912131313
Imm86868686
Jmm130130130130
Kmm460460460460
Lmm1101103811321232

*** Uvedené velikosti topných ploch jsou orientačními velikostmi při výběru typu kotle. Každý uživatel musí zvolit kotel ústředního topení pro vlastní potřebu budovy se zohledněním: druhu instalace, součinitele prostupu stěn budovy, zateplení a pod. Výrobce není zodpovědný za špatně zvolený kotel pro danou budovu.